Vakantie aan het IJsselmeer – een combinatie van land en water

Het IJsselmeer heeft watersporters of recreanten die liever op het droge blijven, veel te bieden. De havens waar u na een sportieve dag afmeert zijn druk, maar goed georganiseerd, vriendelijk en karaktervol. Wie rust zoekt, kan ook terecht op tal van goede, stille ankerplaatsen. Toch benutten de meeste waterrecreanten lang niet alle kansen. Op het water komen zij wel aan hun trekken, maar eenmaal aan de wal beleven ze van het land vaak niet veel meer dan de kade en de dichtstbijzijnde winkelstraat. Gemiste kansen, want even verder dan de bakker of de kroeg begint een achterland dat van streek tot streek uniek is. Het landschap varieert van veenweide tot stuwwallen uit de ijstijd. In rustieke dorpen is een veelbewogen historie nog van de gevels en het straatbeeld af te lezen. Liefhebbers van flora en fauna kunnen hun hart ophalen in meerdere kleine en grote natuurgebieden.
In alle IJsselmeerplaatsen verstaat de bevolking de kunst om naar eigen aard en cultuur gastvrij te zijn. Het land achter de oevers van het IJsselmeer is overal toegankelijk via wandel- en fietsroutes of per openbaar vervoer. Het is dus echt een misverstand dat een boot noodzakelijk is voor het verkennen van het IJsselmeer.

Lekker luieren op de stranden aan het water, zwemmen, surfen, bootvaren, zeilen, vissen, fietsen, wandelen of schilderachtige Zuiderzeestadjes bezoeken; het is allemaal mogelijk vanuit uw vakantiehuis aan het IJsselmeer.
 

Zoeken en boeken - vakantiehuizen en appartementen aan het IJsselmeer:IJsselmeer – mix van natuur en mensenwerk 

Ga op een doordeweekse dag met wat minder zicht eens op een dijk staan van het IJsselmeer of het Markermeer. Het knobbelige grijze water lost in de verte op in een lage lucht. Er is niets anders dan water en ruimte. Zo ongeveer keek je nog maar drie generaties geleden over de vroegere Zuiderzee. De oeverbewoners hadden in die tijd slechts een vage voorstelling van het volk dat aan de overzijde achter de horizon woonde. Fryslän was voor de Hollanders een nauwelijks bereikbaar land. Sindsdien is er veel veranderd…..

Het ontstaan van het IJsselmeer - de strijd tegen het woeste water 

Het plan om de voormalige Zuiderzee met een dijk, de Afsluitdijk, af te sluiten als middel in de strijd tegen de woeste Noordzee is voor het eerst geopperd in 1667, maar pas in 1918, na de enorme overstromingen, is dit project ten uitvoer gebracht. Het doel dat men voor ogen had was drievoudig: in de eerste plaats diende de dijk om de gebieden rondom de Zuiderzee van verdere overstromingen te vrijwaren; ten tweede zou men hierdoor een zoetwaterreserve kunnen aanleggen om de toenemende verzilting van het land tegen te gaan. Ten derde hoopte men door inpoldering vruchtbaar nieuw land te winnen. Het gereedkomen van de 30 km lange Afsluitdijk die Friesland met Noord-Holland verbindt, dat met grote problemen gepaard ging, was in 1932 eindelijk volbracht. Dankzij deze indrukwekkende constructie werd de Zuiderzee, het IJsselmeer.
De Wieringermeerpolder is als eerste drooggelegd. Toen de Afsluitdijk klaar was, kon begonnen worden met droogmaken van de tweede IJsselmeerpolder: de Noordoostpolder, vervolgens werd Flevoland drooggelegd.
Was de vroegere Zuiderzee slechts het domein van vissers en zeilende vrachtschippers, het huidige IJsselmeer wordt gebruikt voor drinkwaterbereiding, zandwinning, recreatie, toerisme en opwekking van windenergie.

Bezienswaardige plaatsen aan het IJsselmeer

Teveel leuke plaatsen om ze hier allemaal op te noemen, daarom hieronder de meest bekende plaatsen in het kort:

Neem de Friese kust van Makkum tot Lemmer, met havenstadjes als Hindeloopen, Workum en Stavoren (voorheen Staveren). Daartussen ligt een onvervalst stukje Fries platteland met juweeltjes van dorpen als Piaam, Gaast, Balk en tal van kleine terpdorpen. Vanuit Makkum ligt de Zuidwesthoek van het Friese merengebied voor u open. Beleef dat eens vanaf de landzijde per fiets of te voet.

Langs de rand van een groot deel van de Veluwerandmeren reiken bos en water elkaar de hand. Vooral bij Harderwijk wordt het groen van de Veluwe alleen door het stadje gescheiden van het blauw van het Wolderwijd. In het Horsterwold, het grootste loofhoutbos van Nederland en op loopafstand van de haven van Zeewolde kunt u heerlijke boslucht opsnuiven.

Vestingen en kastelen, vrouwen in klederdracht en dames van lichte zeden, botters en oceaanreuzen, statige landhuizen en chique grachtenpanden, polders, bos en hei: het is allemaal te vinden aan de oevers van het Gooimeer, het IJmeer en het IJ zelf. In Spakenburg en Bunschoten wordt de zondagsrust nog geëerbiedigd. Amsterdam biedt zeven dagen per week vertier. Tussen deze uitersten ligt het Gooi met watersportcentrum Muiden, het vestingstadje Naarden en het oude vissersdorp Huizen.

Van Durgerdam tot Hoorn, een stuk IJsselmeerkust om van te houden. De lage oever, de hoge luchten daarboven, de knoestige toren van Ransdorp, de fiere spitsen van Monnickendam, het Paard van Marken en de bosrijke hoek van Hoorn, om er maar een paar te noemen.

De havensteden tussen Hoorn en Den Oever in West-Friesland hebben een grote aantrekkingskracht. Ze liggen er demonstratief bij als een bewijs van standvastigheid tegen het altijd dreigende water, maar tegelijkertijd liggen ze met het gezicht naar het water toegekeerd. Gastvrije, uitnodigende en sfeervolle havens. Kan een watersporter zich meer wensen? Niet voor niets vormen Hoorn, Enkhuizen en Medemblik een aparte zeilerswereld. Het middeleeuwse Zuiderzeestadje Enkhuizen is met zijn historische gebouwen en musea, een bezoek meer dan waard.
West-Friesland is een echt fietsgebied: veel variatie binnen redelijke afstanden. Akkerland met de veelkleurigheid van bollenvelden gemixt met diverse soorten groenten. Zeven kilometer ten westen van Enkhuizen ligt het natuurgebied De Weelen dat een afwisselend geheel biedt van grasland, moeras, elzenbroekbos, vaarten, tuinbouwpercelen en bos. Er loopt ook een wandelpad doorheen.